ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ

Leave a Reply

Your email address will not be published.