ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ PF ਫਰੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ESIC ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਸ਼ਰਾਮ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁ ਰ ਘ ਟ ਨਾ ਬੀਮੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰ ਅਪਲਾਈ – ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://eshram.gov.in/ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਓਟੀਪੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੇਪਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਫਾਰਮ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀਐੱਸਸੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ – ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 14434 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ e-Shram card ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਮਝੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਤਾ, ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਸਸੀ) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸੀਐਸਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.