ਜਾਣੋ ਚਾਬੀ-ਪਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਸਾਨ

ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਟ ਬੋਲਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਨੇਆਂ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10-11 ਅਤੇ 12-13 ਵਗੈਰਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ -5/16W3/8Bs । ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-11 ਨੰਬਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਸਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ? – ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਟ ਬੋਲਟ ਦੀ ਚੋੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10mm ਦੇ ਨਟ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਗੇਗੀ।ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਚੋੜਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਬੀ ਉੱਤੇ 1/4W5/16BS ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ 5/16 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਟ ਬੋਲਟ ਦੇ ਸਾਇਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5/16 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਢਾਈ ਸੂਤ, ਯਾਨੀ 8 mm ਨਟ। ਅਤੇ ਜੋ 1/4 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6.3 mm, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਟ ਦੀ ਚੂੜੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ।ਇਸ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *