ਜਮਾਂ ਕਰੋ 22 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ-ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਂ,ਜਲਦੀ ਚੱਕਲੋ ਫਾਇਦਾ

ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Small Invest) ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਘਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਤੋਸ਼ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਇਸ ਯੋਜਨਾ (Post Office Insurance Policy Gram Santosh) ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਡਾਕਘਰ (Gram Santosh Post Office) ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (Insurance Scheme) ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ (Insurance Policy) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮ ਐਸ਼ਿਓਰਡ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮ ਐਸ਼ਿਓਰਡ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 35, 40, 45, 50, 55, 58, 60 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਪੋਸਟ ਇਨਫੋ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 48 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੀਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ – ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਕਘਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ (Post Office Gram Santosh Insurance Policy) ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ‘ਤੇ 4.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ‘ਤੇ 5.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 45 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ‘ਤੇ 5.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ‘ਤੇ 6.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ‘ਤੇ 7.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ‘ਤੇ 7.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ‘ਤੇ 8.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮਿਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ – ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। 35 ਸਾਲ ਲਈ 3518 ਰੁਪਏ, 40 ਸਾਲ ਲਈ 1693 ਰੁਪਏ, 45 ਸਾਲ ਲਈ 1223 ਰੁਪਏ, 50 ਸਾਲ ਲਈ 956 ਰੁਪਏ, 55 ਸਾਲ ਲਈ 768 ਰੁਪਏ, 58 ਸਾਲ ਲਈ 690 ਰੁਪਏ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 643 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਲਾਭ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.