ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਇਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ

ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ (LPG Subsidy) ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 79.26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ LPG ID ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 18002333555 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ – ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ-ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 79.26 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 79.26 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 158.52 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 237.78 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ……………………….

>> http://mylpg.in/ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ LPG ID ਦਰਜ ਕਰੋ।

>> ਜਿਸ OMC LPG ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

>> ਆਪਣੀ 17 ਅੰਕਾਂ ਦੀ LPG ID ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

>> ਹੁਣ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ proceed ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

>> ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ OTP ਆਵੇਗਾ।

>> ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

>> ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਮੇਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

>> ਹੁਣ mylpg.in ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

>> ਹੁਣ ਵਿਊ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ/ਸਬਸਿਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.