10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ-ਦੇਖ ਲਵੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਟ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਵੇ। ਪਰ ਚਾਰਟ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਿਕਟ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਰੇਲ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੀਆਰਐਸ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰ (ਕ੍ਰਿਸ-CRIS) ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਚਾਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ- ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਦੂਜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।