ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ਾਂ,ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਮ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਈ-ਪੈਨ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਈ-ਪੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਇਕ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਰਮ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ 10-ਅੰਕ ਦਾ ਅੱਖਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਪੈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਤਤਕਾਲ ਈ-ਪੈਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ: – ਤਤਕਾਲ ਈ-ਪੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ https://www.pan.utiitsl.com/PAN/newA.do ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ (ਫਾਰਮ 49 ਏ) ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈ-ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੋਟਾ ਪੇਟ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਫਿੱਟ ਬੌਡੀ – ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ। ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਓਟੀਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਪੈਨ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਈ-ਪੈਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਦਸਤਖਤ ਕਾੱਪੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤੁਰੰਤ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਪੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਪੈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।